VÅR POLICY

RCM Medarbetarpolicy

För oss är det en självklarhet att RCM städ ska vara en trygg och säker arbetsplats för de anställda. Lönerna regleras av kollektivavtal och alla våra anställda har tjänstepension. Nöjda medarbetare är det som skapar kundnöjdhet och därför är bra arbetsvillkor otroligt viktigt. 
Alla våra medarbetare på RCM städ får alltid en intern utbildning i hur olika städtjänster fungerar. Man får lära sig om olika material, städsystem och städmetoder samt kemikalier. Det är viktigt för oss att våra anställda ständigt växer i sina yrkesroller och vi jobbar därför aktivt med kundbemötande och kommunikation.

RCM Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas när du besöker RCM städ ABs webbsida, används för administration och förberedelse av produkter och tjänster. De används också med avsikt att uppfylla avtalat arbete och vad som i andra avseenden kan uppstå i relationen mellan Utföraren och Kunden samt enligt Dataskyddsförordningen.

När du anlitar RCM städ AB för ett städuppdrag sparas en del av personuppgifterna i minst 7 år med avsikt att följa bestämmelserna i bokföringslagen.

Personuppgifterna utgör också underlag för kund- och marknadsanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt för marknadsföringsändamål. Med anledning av att du som kund ingår detta avtal så medger du att RCM städ AB äger rätt att behandla personuppgifterna enligt detta.

Vill du ha information om vilka personuppgifter som behandlas alternativt begära att personuppgifter ska raderas så kan du kontakta RCM städ via e-posten nedan.

Registrering vid besök på vår webbsida

Vid besök av RCM städ ABs webbsida sker automatisk registrering av IP-adresser för att besöksfrekvensen ska mätas. Andra uppgifter som registreras är vilka sidor som besöks, vilket operativsystem samt typ av enhet som används. Cookies kan i en del fall lagras.

Ändamål

Uppgifterna kan samlas in av tredje part och behandlas för att kunna optimera vår verksamhet och din användning av webbsidan. Men även för att säkra den tekniska funktionaliteten samt för att på bästa sätt kunna dirigera dig till den information du räknar med att få av oss.

RCM Sekretesspolicy

Vår sekretess- och trygghetspolicy innebär att våra anställda alltid är kontrollerade mot och ostraffade enligt brottsregistret. De anställda måste även underteckna en försäkran om att inte röja uppgifter om våra kunder. Vare sig det sker skriftligen, muntligen eller på något annat vis.

Det handlar inte endast om dokumenterade affärsrelaterade uppgifter utan även om alla andra slags uppgifter som är personliga. Sekretessen omfattar allt man hör, ser eller på annat vis får reda på i yrkesutövningen. Och den gäller allt som kan anses som privata uppgifter om våra kunder eller närstående till kunder.

Sekretesspolicyn liknar i många avseenden den man ser i enskild vård där man likaså talar om tystnadsplikt. Hälso- och sjukvårdspersonal får inte obehörigen röja vad de fått veta i sin yrkesutövning om den enskildes personliga förhållanden eller hälsotillstånd. Detsamma gäller således för våra anställda. Sekretessen gäller också för den personal som går inskolning och deltar i städuppdragen. Sekretessen gäller även efter avslutad anställning eller uppdrag.

RCM Miljöpolicy

Städmaterial av returfibrer

I vår verksamhet har vi en tydlig målsättning att minska vårt klimatavtryck och att belasta miljön så lite som möjligt när vi utför våra städuppdrag.

Vi använder oss därför av engångsmoppar och engångsdukar av återvinningsmaterial till många av städuppdragen. Vi kan på så sätt sänka både bränslekostnaden och den totala mängden tvättade maskiner varje år avsevärt eftersom vi slipper köra städmaterial tillbaka till våra tvättmaskiner.

Kemikalier

Våra rengöringsmedel är miljömärkta med Svanen eller EU:s motsvarighet som är Ecolabel. Endast för mycket grovt smutsiga ugnar samt hårt sittande kalkavlagringar krävs det att vi använder medel som inte uppfyller denna miljömärkning.

Vi har dessutom börjat använda mindre ångtvättar i liten omfattning och utvärderingen av det har varit positiv så detta är ett tillvägagångssätt vi kommer börja använda oss mer av.